องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ทรงพระเจริญ ได้ที่www.promsawan.go.th [27 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 15/07/2564 [16 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ขอขอบคุณ ท้องถิ่นอำเภอโพนทอง และคณะกรรมช่วยเหลือฯ ที่ได้ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ และกรณีประสบสาธารณภัย ขอบคุณค่ะ [1 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
อบต.พรมสวรรค์ ได้ทำการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบป้ายรณรงค์ยาเสพติดให้กับผู้นำชุมชน [25 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการตัดต้นไม้ใกล้สายไฟ [14 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ตำบลพรมสวรรค์ [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่10 มิ.ย. นายพรชัย พรมทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน่าส่วนราชการในตำบล พร้อมรับมอบยาฉีดพ่น,(โรคลัมปีสกิน) จาก อบต พรมสวรรค์ครบทุกหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปดำเนินการฉีดพ่นต่อไปครับ [10 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
คณะผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดหารถกู้ชีพเพื่อบริการ พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลพรมสวรรค์ ในยามเจ็บป่วย ฉุกเฉิน [19 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย [22 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ [19 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนอง สัตนาโค
นายก อบต.พรมสวรค์
นายสนอง สัตนาโค
นายก อบต.พรมสวรค์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 193