ชื่อเรื่อง: รายงานสถานการผู้ป่วยโควิด-19 ณ สถานที่กักตัว ตำบลพรมสวรรค์
ชื่อไฟล์: 0JB9L0KMon21038.jpg