องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายละเอียดรายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายละเอียดรายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file คำแถลง ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้น ข้อบัญญัติ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file งบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2