องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พรมสวรรค์
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ : 043-030301-2

account_box คณะผู้บริหาร
นายสนอง สัตนาโค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรค์
นายสนอง สัตนาโค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรค์
นายมงคล ตรีเมฆ
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
นายมงคล ตรีเมฆ
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
นายพรชัย พรมทา
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
นายพรชัย พรมทา
รองนายก อบต.พรมสวรรค์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสนอง สัตนาโค
นายก อบต.พรมสวรค์
นายสนอง สัตนาโค
นายก อบต.พรมสวรค์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113